Kursus og tilmelding


Lær at bruge værktøjet IK-kompas til registrering og vurdering af indeklima. Kurset giver dig både teorien bag samt en grundig indføring i brugen af værktøjet IK-kompas. Kurset er desuden en forudsætning for at kunne udføre godkendte IK-vurderinger til ansøgning om et IK-mærke.

Få redskaber til at vurdere indeklimaet i boliger

Efter gennemført kursus får du titel som IK-konsulent, og du kan bruge værktøjet IK-kompas til at foretage indeklimaregistreringer og -vurderinger. Værktøjet IK Kompas giver en kvalitativ vurdering af et indeklima og munder ud i en score i form af et bogstav, som angiver kvaliteten af indeklimaet - på samme måde som en energimærkning. Kurset giver dig baggrundsviden omkring indeklimavurderingen og klæder dig på til at være konsulent og træffe de rigtige vurderinger af indeklimaet, som er afgørende for at kunne bruge IK-kompas retvisende.

Udbytte af kurset

  • Få titlen IK-konsulent
  • Bliv godkendt til at indsende IK-rapporter til sekretariatet
  • Bliv klædt på til at udføre indeklimavurderinger i IK-kompas
  • Få udbygget din faglige viden om indeklima
  • Mød gode kollegaer i branchen og udvid dit netværk
  • Lær at importere Sketch Up fil til IK-kompas

Indhold af kurset

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og praktisk afprøvning af IK-kompas. Du lærer at bruge softwaret gennem grundig indføring i de faglige principper samt vurdering af indeklima i praksis. Du får undervisning i indeklimafaglige principper inden for termisk, akustisk, visuelt og atmosfærisk indeklima.

  • Caseopgaver og træning i de fire indeklimaparametre
  • Vejledning og afprøvning af IK-kompas i en bolig
  • Vejledning i ansøgning af IK-mærke
  • Hjælp til opstart af Sketch Up

Undervisere

Thomas Witterseh, M.Sc, Ph.D., er seniorspecialist på Teknologisk Institut og har 20 års erfaring med måling og dokumentation af indeklima. Thomas har været med til udviklingen af IK Kompas og IndeklimaKvalitet og har en dybdegående viden om indeklima gennem praktisk erfaring og internationalt standardiserings- og harmoniseringsarbejde.

Amanda Bonnerup, M.Sc, er konsulent på Teknologisk Institut og arbejder til daglig med de to mærkningsordninger Dansk Indeklima Mærkning og IndeklimaKvalitet. Hun har været med til udviklingen af både IK-Kompas og IndeklimaKvalitet gennem de sidste 4 år og har en bred viden om indeklima.

Kurset varer 2 dage - Planlagte kursusdatoer for 2021 og 2022 er 

14.-15. juni 2021 i Taastrup

11.-12. oktober 2021 i Taastrup

 

7.-8. marts 2022

10.-11. oktober 2022

 

Der er mulighed for at få skræddersyet kurser til virksomheder. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere

 

Pris for kursus er 7.900 kr 

 

Tilmelding til kursus

 

"IK-kompas giver os mulighed for på en systematisk måde at registrere indeklimapotentiale i etageboliger. Resultaterne fra IK-kompas kan indgå i en konkret dialog med bygherrerne om, hvilke indeklimaforbedringer der vil være relevante at medtage i et givent renoveringsprojekt. IK-kompas er et enkelt men omfattende værktøj, der medtager alle indeklimaparametre.”

- Casper Roland Sandersen, Konsulent, COWI

 

"Den danske byggebranche har nu opnået den viden og erfaring der gør, at danske boliger performer flot på energidataene. Som Bygherre er vi nu klar til at tage næste skridt, hvor vi også vil kræve et godt indeklima i vores boliger. Hertil har vi nu endeligt fået et holistisk værktøj der gør, at vi kan italesætte indeklimaet fremadrettet."

- Brian Thomsen, Projektleder, Frederikshavn Boligforening