name

Hvad er IndeklimaKvalitet?

Indeklimaet skal være konkret fra den tidlige fase til det færdige byggeri. Det er målet med IndeklimaKvalitet, som er en mærkningsordning for bygningers indeklima.


Bygningens indeklima vurderes gennem værktøjet IK-kompas. IK-kompas beregner en bygnings potentiale for et godt indeklima angivet som et bogstav fra A til G.

Vurderingen beror på en vurdering af det akustiske, atmosfæriske, termiske og visuelle indeklima. 

Kvaliteten af indeklimaet kan sammenlignes fx før og efter en bygningsrenovering, og dermed fungere som dokumentation for, at de forventede indeklimaforbedringer er opnåede. Værktøjet kan også bruges til at vise indeklimaet ved forskellige renoveringsscenarier, og understøtte den gode indeklimamæssige beslutning.

Værktøjet IK-kompas kan anvendes af uddannede konsulenter til at lave vurderinger af indeklimaet og udstede et mærke, der angiver indeklimaets kvalitet, som bygningsejere kan anvende i markedsføringen af deres byggerier. Værktøjet kan også anvendes af rådgivere, som ikke har deltaget i kurset "Indeklimavurderinger i IK-kompas" - f.eks. i forbindelse med projektering og rådgivning - men der kan ikke udstedes mærkningstilladelser på baggrund af disse indeklimavurderinger.

Sekretariatet for mærkningsordningen IndeklimaKvalitet varetages af Teknologisk Institut. Sekretariatet uddanner og godkender konsulenter i brugen af værktøjet og udstedelse af mærker.