name

Skal din bygning mærkes med IndeklimaKvalitet?


Som bygningsejer er der mange fordele ved at have dokumenteret sit indeklima med et IK-mærke.

  • Det er en mulighed for at markedsføre din bygning på netop et godt indeklima.
  • Du får konkrete redskaber til at opnå og opretholde det gode indeklima i driftsopgaverne og i den strategiske planlægning af vedligehold og renoveringer.
  • Klar kommunikation giver et mere nuanceret grundlag for dialogen med lejere, beboere og brugere om indeklimaet - både når det er godt og når det er mindre godt. Her kan den detaljerede information om bygningen være med til at skabe forståelse for forskellige aspekter, herunder fx energibesparelser, ressourceforbrug og indeklimaadfærd, som er vigtige grundsten i en sund bygning.